Kontakt

Mobil: 0918 651 191
E-MAIL: info@kadurovci.sk

IČO: 50 338 498
DIČ: 2120297696

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-99, 011 79 Žilina 1, tel.: 041/7632130, e-mail: za@ soi.sk