Eva Comorková - Kadurová

Každý okamih v živote je iný, plný pocitov a myšlienok, ktoré prichádzajú a odchádzajú.  Vo svojích dielach sa snažím aspoň na chvíľku  zastaviť čas. Venovať sa jednej myšlienke a cez farby a výraz  postáv  odovzdať svoje pocity ďalej a podeliť sa o ne s ostatnými. Odhaliť kúsok zo seba zo svojho myslenia a prežívania. 


Milujem farby, preto sa snažím, aby boli moje obrazy plné farieb. Nikdy nepoužívam čiernu. Čierna je pre mňa farbou smútku a ja sa chcem tešiť, prežívať radosť a takto i prostredníctvom mojích farebných obrazov odovzdať kus radosti iným.


Mojou poslednou inšpiráciou je folklór, ktorý sa stal námetom číslo jeden. Snažím sa ho priblížiť v rôzných podobách, obohatiť každé moje dielo o realistickú maľbu slovenskej výšivky, ktorá je pre mňa nesmierne inšpirujúca. Tá farebnosť a pestrosť tvarov je mojou vášňou.


Do každého obrazu sa snažím vložiť posolstvo, myšlienku. Chcem aby sa diváci pri mojich dielach zastavili a pouvažovali. Chcem, aby sa kúsok z tých mojích pocitov preniesol i na nich. 


Maľujem na plátno, ale v poslednej dobe ma začalo fascinovať drevo. Dáva mi voľnosť. V maľbe na drevo sa naplno prejavuje moja fantázia. Snažím sa nechať vyniknúť tú krásu materiálu, podčiarknúť to čo príroda vytvorila. Niekedy z ,,chybného „ kusa dreva, ktorý by sa už na nič iné nedal použiť vznikne niečo unikátne. Stačí sa na ten materiál pozrieť inak. Zapojiť svoju fantáziu a vtedy vznikajú tie najkrajšie diela.