Drevený betlehem vo Vysokej nad Kysucou

Drevený betlehem vo Vysokej nad Kysucou

1287 0

Na počiatku bol vietor

Začiatok tohto unikátneho, symbolikou popretkávaného  diela sa začal písať v roku 2019. Na počiatku bola nešťastná udalosť, kedy sa v pondelok 1. Júla 2019  o 17:45 hod obcou Vysoká nad Kysucou prehnala obrovská veterná smršť. Vietor dosahoval silu víchrice a za svoju obeť si vybral 200 ročnú lipu pri kostole sv. Matúša. Obrovská lipa spadla priamo na vežu kostola, akoby zázrakom ostal chrám bez poškodenia.  

   

   

Po jej náročnom odstránení sa začala v mysliach starostu obce Antona Varechu a vysockého pána farára Františka Mikuláša rodiť myšlienka záchrany dreva, ktoré bolo roky späté s farníkmi . Strom ktorý si mnoho pamätal, 200rokov bol súčasťou farského areálu. Rozhodli sa zachovať  v tej najkrajšej podobe. Vytvoriť Betlehem, ktorý bude ľuďom pripomínať tú dôležitú chvíľu pre ľudstvo a to narodenie Spasiteľa.  

Bola to náhoda? 
Výstava pod názvom ,,Premeny dreva“.

Ako spomína starosta obce Vysoká nad Kysucou výber autora, ktorý sa podujme na náročnú úlohu vytvoriť tradičný vyrezávaný betlehem tak, aby bol jedinečný a odlišný bol veľmi podstatnou „náhodou“. Tou náhodou bola skutočnosť, že obec už od jarných mesiacov kalendárneho roka 2019, v súvislosti s plánovanými Matúšovskými hodovými slávnosťami, intenzívne v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci pripravovala autorskú výstavu ľudovo - umeleckého rezbára Antona Kaduru a jeho dcéry pod názvom ,,Premeny dreva“. Práve na vernisáži tejto výstavy došlo k vzájomnej dohode o zhotovení Vysockého dreveného betlehemu.

    

   

Vznik prvých sôch
Prvé sochy sv. Jozefa, Panny Márie a Ježiška v jasličkách sa podarilo zhotoviť ešte v tom istom roku a boli požehnané počas polnočnej sv. omše na Vianoce  2019.

   

   

Tajomstvo pastierov
Rok 2020 bol rokom náročným, ale realizácia betlehemu pokračovala i naďalej. Súsošie sa rozrástlo o ďalšie postavy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého betlehemu. Ide o sochy troch kráľov, pastiera a zvieratiek.  Tento výnimočný betlehem skrýva ešte jednu zaujímavosť. Na podstavci každej postavy je umiestnená tabuľka, na ktorej sa nachádza meno postavy i mená rodín a dobrodincov, ktorí prispeli na jej vyhotovenie a postavu si takto symbolicky „adoptovali“. Svoje meno má i pastier a budú ho mať i pastieri, ktorí pribudnú na budúci rok. Mená pastierov však nie sú vymyslené. Ide  o reálne historické postavy prvých obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou - pastierov, ktorí sa spomínajú v súpise oviec Bytčianskeho panstva v roku 1616 – Stano Zajac, Martin Gregor a Peter Stavinoha.

   

   

Fotografie: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Kadurovci