Výstavy

Od roku 2012 sa snažíme pravidelne, ak čas dovolí a poľa tvorivého nasadenia spoločne vystavovať. Naša tvorba sa vzájomne ovplyvňuje dopĺňa a tématicky prelína. Snažíme sa v nej vracať ku koreňom a prezentovať naše slovenské kultúrne bohatstvo. Pretvárať naše spomienky, myšlienky a inšpirácie do niečoho súčastného, moderného. Naším snom je,  aby sa  diela, ktoré sme s láskou vytvorili objavovali v moderných domácnostiach. Dotvárali priestor a i touto formou pripomínali krásu, ktorú na Slovensku máme.


ROK 2016

- 5. apríl 2016, spoločná výstava v Považskom múzeu v Žiline, v areáli Budatínskeho zámku. Názov výstavy - DLÁTOM A ŠTETCOM. 

    

    


ROK 2012

- 17. august 2012, výstava za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Turzovke, názov výstavy GENERAČNÁ SYMBIÓZA.

    

    


- 4. jún 2012, sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž k prvej spoločnej výstave pod názvom GENERAČNÁ SYMBIÓZA